Wikipetter

Visa gäspar mer än andra

Är det inte lite så att visa har lättare för att gäspa än andra? För hur förklarar man annars att vissa personer nästan aldrig gäspar och andra gör det mest hela tiden även när de inte är så trötta. Det måste bero på hur man är som person. Eller så är det så att man är väldigt trött bara det att man inte känner av det och så är det därför man gäspar så mycket som man gör. Det är fullt möjligt att det är så också, även om chansen för det ändå är ganska liten. Jag tycker dock att det är ganska fördelaktigen att kunna vara fri från det mesta istället för att man ska behöva hålla kvar vid det utan att komma någonvart. http://www.markarbeten-skane.se

Detta inlägg var postad i