Wikipetter

Små gester som betyder mycket

Att det räcker med en så pass ändå liten gest som gör så mycket. Som visar hur mycket någon bryr sig och som verkligen får ens hjärta att slå några extra slag för dem. Att det blir svårt för en att glömma det. För att det var precis det man ville se, ansträngningen, och att det blir ett bevis för att det är äkta och att man inte behöver tvivla. Så att trots att man får vissa anledningar för att tveka så är de ändå inte så stora för att de inte alls vägar upp till det man fått bevisat för dig. För att man då vet hur man ska göra för att det ska bli bra och så som man vill ha det. Det gör även att man själv känner att man kan göra samma sak tillbaka för att även själv bevisa detsamma för dem som de precis visat för en.

Detta inlägg var postad i