Wikipetter

Olika personer

Livet kan vara bra stressigt ibland och så vet man inte alls vad man ska göra eller säga. Hur man ska kunna avsluta det hela. Mängder med olika resultat och slutsatser. Hur man ska hinna med att göra allt som man vill utan att lägga onödig tid på annat, för visst är det inte alls som har betydelse. Kanske är det så att du inte alls besitter de färdigheter som krävs, utan att det fokuset istället ska ligga på något. Känner du att du är lätt distraherad eller att du har lätt för att koncentrera dig. Det är så olika hur man är som person och vilken situation det gäller för hur man agerar.

Detta inlägg var postad i