Wikipetter

Mitt Hjärta Företagen AB

Välkomna till den här bloggen där jag idag väljer att skriva om ett företag som har specialister knutna till sig när det gäller hjärtsjukvård. Jag är sjuksköterska och tycker om att arbeta hälsobefrämjande. Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Det finns mycket den enskilde individen kan göra för att förhindra sjukdomar i hjärtat. På Mitt Hjärta Företagen finns det möjlighet till att ta ekokardiografi i Öresund (EKG). Att ta ett EKG är ett sätt att upptäcka olika störningar eller sjukdomar i hjärtat. Man kan känna sig helt frisk men ändå ha störningar på hjärtrytmen som endast går att upptäcka via ett EKG. Det som gör det här företaget så bra, det är att det är helt okomplicerat att beställa en tid för att få utfört ett ekokardiografi i Öresund. Inga långa väntetider eller telefonköer som det kan vara till ens vårdcentral. Det finns hjärtspecialister från båda sidor av sundet som lätt bedömer om det finns anledning att gå vidare med andra provtagningar eller undersökningar, men i många fall kanske det visade sig att patientens oro var helt obefogad om EKG inte visade på något onormalt, och patienten kan då känna sig lugn efteråt. Det är ändå väldigt bra att det finns möjlighet till att ta ett ekokardiografi i Öresund, för ju förr ett problem upptäcks, desto bättre möjligheter till medicinering eller andra behandlingar. Jag skulle utan tvekan själv vända mig till Mitt Hjärta Företagen om det var jag som ville få gjort ett EKG. Ni som är intresserade ska bara höra av er till Mitt Hjärta Företagen, här blir ni omhändertagna med värdighet, omtanke och respekt. Skulle det visa sig att ni behöver göra förändringar i er livsstil, till exempel kosten, så får ni rådgivning och stöd angående detta också.  

Detta inlägg var postad i