Wikipetter

Människor är svåra att tyda

Vissa människor är svåra att tyda och man vet inte riktigt vart man har dem. Om de är tydliga med vad de vill ha eller vart de står eller inte. För att det kan vara väldigt mycket mer förvirrande än den bild du hade av dem från början. Och så ändrar de sig och visar sig vara helt annorlunda än vad du först önskade dig. Kan inte alla bara vara tydliga med vad de vill och fortsätta vara likadana hela tiden. Dock vill många utvecklas och många gånger har vi saker vi önskar förändra hos andra, men då ska det vara logiska förändringar. Men händer det något stort och plötsligt i ens liv så är det lätt så att man förändras, oavsett om man vill det eller inte så sker det.

Detta inlägg var postad i