Wikipetter

Löjligt men ändå betydelsefullt

Det kan tyckas väldigt löjligt och onödigt, till och med från ens egen sida, men det kan ändå vara något som man tycker är ganska viktigt. Som kanske inte bör vara viktigt men det som betyder mest med det är överlag bara det att det ska vara något som man känner påverkar en på ett positivt sätt. Och har man sagt att någonting är viktigt för en så förväntar man sig att den andra ska komma ihåg det och att man ska kunna använda det för att få ordning på det hela, för att slippa undan med lite andra lättare saker. Så att man känner uppskattningen, det är allt man vill. Allt som betyder något.

Detta inlägg var postad i