Wikipetter

Hur mycket någon bryr sig

Det behövs ofta inte så mycket för att man ska se hur mycket någon bryr sig. Hur mycket de verkligen tänker på en och bryr sig. Det räcker med någonting litet. Det blir också någonting som får du att påverkas utifrån det som du gör. Men jag tycker att det har sina fördelar men det är någonting annat och du kan få och ge dina olika effekter någonsin. Så bara det och ingenting annat och så vet man varken upp eller ner. Men det blir någonting som påverkar en i allting som man har. Ända in på djupet där man inte behöver höra några specifika fraser utan där det endast är agerandet som faktiskt betyder något.

Detta inlägg var postad i