Wikipetter

Hur hjärnan fungerar

Visst är hjärnan bra cool ändå, att den klarar av att göra så mycket. Att den kan vara likadan hos oss alla och ändå så olika. För att vi alla tänker och agerar på olika sätt men att vi ändå på ett sätt är så oerhört lika. Att vi i olika avseenden antingen kan vara hur lika varandra som helst och att vi i andra kan vara totala motsatserna där vi inte ser några som helst egentligen likheter. Sen är det klart att det finns fler saker att ta med i beräkningarna också, utom just det, utan att det kan vara väldigt många andra likartade saker. För att det inte bara är det som du bör välja att fokusera på utan att du likväl kan göra så att du överlåter det ansvaret till någon annan istället.

Detta inlägg var postad i