Wikipetter

Familjerätt

Om jag var advokat hade jag nog jobbat med familjerätt.

Familjerätt handlar om ett flertal olika punkter. Den sociala familjerätten innehåller punkter som rör vårdnad om barn, umgänge med barn samt vårdnad om barn. Den ekonomiska familjerättens punkter rör exempelvis arv, bodelning samt underhållsbidrag.

Om man inte kommer överens kring frågor som rör barnets boende, försörjning eller vårdnad kan man anlita en advokat som skriver ett avtal med er. Om ni inte kommer överens efter det kan det bli tingsrätten som får fatta beslutet. 

Detta inlägg var postad i