Wikipetter

En överdriven reaktion?

Det är kanske en överdriven reaktion, eller till viss del kan det nog anses vara det. Men ska man se till det stora hela, är det då verkligen en överdriven reaktion, tror in det. Det är verkligt, och en riktig anledning till att faktisk bli sårad. Att känna sitt minskade värde för den personen och inse hur lite man egentligen är värd för dem. Och så mycket mer som man faktiskt vill känna och vill vara känd för dem. Men att det egentligen betyder så mycket mer, att det inte bara är just det som spelar roll för dig utan att det finns otaliga andra saker i det också istället.

Detta inlägg var postad i