Wikipetter

Det som får dig att stiga upp på morgonen

Det är viktigt att ha drömmar och att någonting att kämpa för. Någonting att jobba mot, för man inte har någonting viktigt att göra eller någonting som man vill uppleva, göra eller uträtta så finns det ingen anledning för oss att kliva upp ur sängen på morgonen. Så någonting har vi alla som driver oss. Det kanske inte alltid är så lätt att själv veta vad man har som driver än, för vissa kanske det är väldigt tydligt och för andra är det svårare att avgöra. De kanske inte tycker att de har några drömmar eller mål men det har de, för det har alla, bara att det kanske är mer eller mindre undermedvetet eller medvetet. http://www.stadforetaghuddinge.se/

Detta inlägg var postad i