Wikipetter

Barriärer ska placeras ut i Göteborgs innerstad

Under hösten kommer Trafikkontoret placera ut skyddsbarriärer i Göteborgs innerstad.

Cirka 40 hinder på fyra ton vardera ska placeras ut i huvudsak längs Kungsgatan och Vallgatan.

Syftet med barriärerna är att hindra fordon från att få fri framfart i hög hastighet.

Detta inlägg var postad i